Voorwaarden TopoCloud

Onderstaand een overzicht van de door Topocloud gehanteerde voorwaarden.
Deze zijn momenteel voor je overeenkomst met TopoCloud van toepassing.

Per juni 2021 hanteren we de volgende Algemene Voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn inclusief module gegevensverwerking.

Per juni 2021 hanteren we de volgende Gebruikersvoorwaarden.