Story Points, hoe werk je ermee?

Topo tips

Home » Topo tips » Story Points, hoe werk je ermee?

Met Story Points krijg je een realistisch beeld van alle werkzaamheden binnen je project.
Productiviteit wordt vaak gemeten in uren maar hoe productief is iemand als hij of zij 20 uur aan een actie/taak besteedt? Doordat een Story Point meer is dan alleen de eenheid tijd, krijg je inzicht in de werkzaamheden en wordt productiviteit veel realistischer gemeten. Maar hoe kun je nu beginnen met het werken met Story Points? In dit artikel gaan we je hier alles over uitleggen.

Wat zijn Story Points?

Een Story Point is een gecombineerde eenheid die je toekent aan een uit te voeren actie.
Een Story Point bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Hoeveelheid werk – Hoelang ben je er mee bezig?
  2. Risico en onzekerheden – Hoeveel afhankelijkheden zitten er in de uit te voeren actie? Heb je het al eens eerder uitgevoerd of is het compleet nieuw terrein.
  3. Complexiteit – Hoe duidelijk is de actie? Of hoeveel kennis is er nodig om de actie goed uit te voeren?

De voordelen van Story Points

  • Het werken met Story Points heeft als groot voordeel dat je een realistisch overzicht krijgt van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Bij het toekennen van Story Points kijk je niet meer naar het aantal acties, maar naar het totaal aantal Story Points over alle acties.
  • Je maakt de productiviteit van je medewerkers op een realistische manier meetbaar.
  • Bij het toekennen van Story Points, bespreek je ook direct de kern van de taak. Schat iemand te veel of te weinig Story Points in, dan ga je het gesprek aan. Wat houdt de taak volgens die persoon in? Dit bevordert de communicatie in je team en schept duidelijke verwachtingen van de uit te voeren werkzaamheden.

Voorbeeld projectvoortgang

In onderstaand voorbeeld een situatie waarbij er 4 acties binnen een project gepland staan.
Je kunt hier goed het voordeel zien van het werken met Story Points. Waarbij je in het eerste scherm denkt dat je zo goed als klaar bent, geeft het tweede scherm, met het gebruik van Story Points, een veel realistischer beeld.

Acties zonder story points

Voorbeeld: voortgang van project zonder gebruik van Story Points. 3 van de 4 acties zijn afgerond. Bijna klaar dus…?

 

Project acties met Story Points
Voorbeeld: voortgang van hetzelfde project, maar dan met Story Points. 7 van de 15 Story Points zijn afgerond. We zijn nog niet op de helft…!

Plan een kennismaking

Benieuwd op welke manier jij met Story Points kunt gaan werken?
Plan hier een kennismaking.

Story Points in TopoCloud

Binnen TopoCloud kun je Story Points koppelen aan de acties binnen je project. Je kan hierbij als volgt te werk gaan. Als de uit te voeren acties helder zijn, doorloop je deze acties samen met je team en ken je Story Points toe. Dit zou je op een speelse manier kunnen doen door kaarten te gebruiken met Story Points waardoor je een waar potje ‘planning poker’ kunt spelen. Wanneer alle acties voorzien zijn van Story Points, heb je goed zicht op de gevraagde capaciteit je team en kun je elke taak toekennen aan een teamlid.

Situatie 1.                     Situatie 2

Onze leidraad qua puntenverdeling

Verdeling Story Points

Maak je project uitvoerbaar

De kunst is om ‘veel’ werk op te knippen in acties met weinig complexiteit en weinig risico. Dit bevordert de projectvoortgang enorm. Zodra je een actie hebt van 13 punten, dan zijn de risico’s op onverwachte situaties groter. De complexiteit is ook hoog, want de taak valt blijkbaar niet op te knippen in kleinere acties. Door acties op te splitsen in 1, 3 of 5 Story Points, werk je samen beter naar het doel. Daarbij is het zo dat acties die niet goed te overzien zijn, makkelijk leiden tot uitstel. Dit uitstelgedrag, wat iedereen wel bij zichzelf herkent, is meestal de grootste vijand van je project.

Ga uit van een goed ingewerkte medewerker

Bij het bepalen van het aantal punten ga je er van uit dat deze worden uitgevoerd door een goed ingewerkte medewerker. Hierdoor kunnen nieuwe medewerkers hun eigen progressie meten. Het is niet erg dat een startende medewerker de hele dag met een actie van 3 punten bezig is, terwijl de goed ingewerkte medewerker dit in 1.5 uur doet. Het is wel belangrijk dat er na een periode (bijvoorbeeld een kwartaal) progressie wordt geboekt.

Er komt een moment waarbij je duidelijk onderscheid gaat maken. Ben ik nu aan het werken IN mijn bedrijf of werk ik nu AAN mijn bedrijf.
Ontdek hoe het zit: Werk jij al AAN je bedrijf?

Let's go!

Wil jij ook werken AAN je bedrijf? Start met een goed plan, een duidelijke route en werk vooral samen. Want dan kun je grote hoogtes bereiken.

Zet de eerste stap in je nieuwe avontuur met TopoCloud!