Hoe bewaak je de hoog-over planning?

Topo tips

Home » Topo tips » Hoe bewaak je de hoog-over planning?

Meerjarenstrategie hoog-over planning

De hoog-over planning -> je strategische meerjarenplan

Wat is je ambitie en hoe zie jij de toekomst van je organisatie? De doelstellingen die hierbij horen en de route die je wilt bewandelen leg je vast in een meerjarenplan. Zo kun je strategisch kijken waar je over 4 of 5 jaar wilt staan met je organisatie en geeft sturing aan keuzes die onderweg gemaakt worden.

Jaarplan

Jaarplan

Wanneer je duidelijk hebt, waar je over een aantal jaar met je organisatie wilt staan, is het tijd om concreet te worden. Wat ga je DIT jaar doen om uiteindelijk de doelstellingen in je meerjarenplan te behalen?

 

AfdelingenAfdelingen

Het meerjarenplan, maar vooral het jaarplan, is het fundament voor je verschillende afdelingen. Op basis van de beschreven doelstellingen in het jaarplan, maakt elke afdeling zijn eigen afdelingsplan. Dit plan bevat onderdelen specifiek voor de afdeling, maar ligt altijd in lijn met de doelstellingen van de organisatie.

De hoog-over planning in TopoCloud

In TopoCloud schrijf je als directie het meerjarenplan en het jaarplan voor de organisatie in zijn geheel. De afdelingen gebruiken dit als fundament voor het eigen afdelingsplan. De afdelingsplannen worden met de directie besproken en vervolgens iedere afdeling aan de slag. Eén onderdeel in het jaarplan van de organisatie, kan uitmonden in diverse projecten voor de afdeling. Deze projecten worden toegewezen aan projecteigenaren die ze met het team uitvoeren.

Als directie kun je op elk moment in TopoCloud kijken of afdelingen op koers liggen en waar nodig ingrijpen. Door deze actuele status paraat te hebben, kun je goede inhoudelijke evaluatiegesprekken voeren met je afdelingen.

 

Wil jij ook rust in je organisatie?

Start dan nu met TopoCloud! Kies hier je plan en start vandaag!

Want door als directie de route uit te stippelen over meerdere jaren en per jaar te borgen in TopoCloud houd je overzicht in je meerjarenstrategie en kunnen je afdelingen concreet werken aan de missie en visie van de organisatie. Zo realiseer je samen de hoog-over planning.

Start gratis

 

 

hoog-over planning

 

Let's go!

Wil jij ook werken AAN je bedrijf? Start met een goed plan, een duidelijke route en werk vooral samen. Want dan kun je grote hoogtes bereiken.

Zet de eerste stap in je nieuwe avontuur met TopoCloud!